תְעוּדָה
התהליך הכללי של חיתוך מתכת מכונות
- Mar 02, 2016 -

הוא תהליך של כלי חיתוך מתכת התנועה לחומר ותהליכי אינטראקציה. ניתן לחלק את התנועה היחסית של הכלי, לחומר שני היבטים, אחת היא התנועה הראשי, והשני הוא תנועה הזנה. לחומר, קאטר לחתוך את התנועה היחסית של התנועה הראשי, המכונה המערכה העיקרית. להב מהירות ביחס לנקודת שנבחרו על התנועה הראשי של מהירות החיתוך לחומר. מאפייניו העיקריים הוא המהירות הגבוהה ביותר, צריכת החשמל מקס. התנועה הראשי בדרך כלל יש רק אחד. מתכת חיתוך תנועה מתמדת, שנקרא תנועה הזנה. כל אחד בתורו בכל טיול או חלקים או כלים, לחומר וכלי בכיוון הזנה של העקירה היחסי, הידועה בשם הזנות. תנועה הזנה מאופיין על ידי שלה נמוך מהירות וצריכת חשמל קטנים. הזנה תנועה יכול להיות מספר, הוא תרגיל רציפה, ניתן גם לסירוגין.